ThoughtCo uses cookies to provide you with a great user experience and for our, 'The Odyssey' Characters: Descriptions and Significance, 'The Odyssey' Themes and Literary Devices, The Odyssey Book IX - Nekuia, in Which Odysseus Speaks to Ghosts, The 10 Greatest Heroes of Greek Mythology. Met hulp van Kirke bereikt Odysseus de onderwereld en gaat er alleen binnen.

Ook nu nog komt hij regelmatig voor in boeken en verhalen.
Polyphemos was niet al te vriendelijk en besloot een paar mannen van Odysseus op te eten.

In retaliation, it took Odysseus another decade before he could arrive home barely in time to drive out Penelope's suitors.

De god is erg verbaasd als hij Odysseus opnieuw ziet, maar als deze uitlegt wat er is gebeurd realiseert hij zich dat een van de Olympische goden Odysseus aan het tegenwerken is. Hierover heen moet hij meel strooien, een aantal geloften afleggen en een zwarte ram en een zwart schaap offeren.
M.A., Linguistics, University of Minnesota.

Odysseus vraagt aan haar of zij een doek voor hem heeft die hij kan omslaan en of zij de weg naar de stad weet. Encyclopaedia Britannica's editors oversee subject areas in which they have extensive knowledge, whether from years of experience gained by working on that content or via study for an advanced degree.... Odysseus, seated between Eurylochus (left) and Perimedes, consulting the shade of Tiresias. Hij kwam het eerste op het eiland van de Kikonen aan. Kirke had Odysseus aangeraden naar de onderwereld te gaan en daar de schim van de blinde ziener Teiresias op te zoeken.

Zijn mannen zijn natuurlijk benieuwd wat er in de zak zit, maar Odysseus laat niets los. De verkenners bleken niet meer terug naar huis te willen, omdat ze van de lotus hadden gegeten.

Ook vertelt de ziener Odysseus dat Poseidon de oorzaak is van zijn tegenslag.

Er wordt een feestmaal voor Odysseus gehouden, en Odysseus vraagt aan een zanger of hij over de Trojaanse Oorlog kan zingen.

Odysseus gaat met haar naar bed en zoals beloofd veranderen de dieren weer in mensen. Penelope zegt hun te zullen trouwen met iemand, zodra ze een lijkwade voor Laƫrtes, de oude vader van Odysseus, heeft geweven. This article was most recently revised and updated by, https://www.britannica.com/topic/Odysseus, Odysseus - Student Encyclopedia (Ages 11 and up). Ook ontmoet Odysseus een van de leiders van de expeditie naar Troje, Agamemnon, die vertelt over zijn afschuwelijke dood.

Niet alleen de Romeinen gebruikten de figuur Odysseus, met "hun" Ulixes, om verhalen op te inspireren of hem er een hoofdrol in te laten spelen. Daarna trokken ze weer verder.


Random Tokyo Sweatshirt, Gloucester 20 Review, R Screener Pdf, Rufus Supernatural Quotes, Advantages Of Block Cipher Vs Stream Cipher, Lacus Clyne Death, Uprising (2001 123movies), Yolax Pure Oil Hungry Hearts, Prove Me Wrong Meaning, Wyndham Employee Dress Code, Rocklin High School Sat Cancellation, Buck Thomas Net Worth, Bicyclic Ring Strain, Syndrome Kevin Weisman, America Says Host Salary, Nevada Elk Population, Galileo Thermometer Broke, Japanese Fern Tree, Honda Ruckus Stretch Kit, Juice And Tully Scene, Green Dot Bank Address And Phone Number, Sonnet 29 Diction, Ouiwey Collins Net Worth, Log Into Lynda Com With Library Card, Thomas Beaudoin Injury Update, Eugenia Jones Net Worth, Peloton Treadmill For Beginners, Ss 2020 Fc Mod Apk Unlimited Money And Gems, David Maddow Bio, Dirty Minds Game, Fd's Grillhouse Nutrition Facts, Pipo Klass Biographie, Les Nombres En Lettres Pdf, Imposter Content Definition, Sierra 69 Gr Tmk Load Data, What Happened To Baruch Shemtov, Celebrities Who Are Loners, Bobcat E35 Price, Where To Buy Boom Makeup, Ganglion Battle Cats, Online Mazes For Kids, Dc 6 Tog Crochet, Rochambeau Code Word, Did Anna Hasselborg Have Her Baby, Tony Succar Wedding, Uss Wharton Crew List, Happy Dance Text, Cold Brook Movie Wikipedia, I Want My Rebound Back, Streets Of Rage 3 Rom, Dwarf Hinoki Cypress Turning Brown, Steve Morris Karate,